Aktiivihiili

Akva Filter Oy edustaa Suomessa saksalaisen Silcarbon Aktivkohle GmbH:n aktiivihiilituotteita.

Silcarbon Aktivkohle GmbH on toimittanut aktiivihiiliä vesilaitoksille ja ilmankäsittelyyn jo 25 vuotta. Akva Filter Oy jatkaa nyt Silcarbon-aktiivihiilien varastointia ja toimituksia.

Aktiivihiili on erittäin huokoinen hiili, jolla on huokostensa ansiosta erittäin suuri sisäinen pinta-ala. Hiili valmistetaan kuitenkin ei-huokoisesta orgaanisesta aineesta, esimerkiksi kookospähkinän kuoresta. Aktiivihiilen valmistusprosessia kutsutaan aktivoinniksi. Aktivointiprosessissa hiilirakeeseen muodostuu vesihöyryn ja hiilidioksidin avullla korkeassa lämpötilassa (700 – 900°C) suuri määrä eri kokoisia huokosia.

Aktiivihiilen raaka-aineella on suuri vaikutus lopputuloksen syntyvän aktiivihiilen rakenteeseen, huokosjakaumaan sekä mekaaniseen lujuuteen. Kookospähkinän kuori on erittäin kovaa rakenteeltaan ja sen johdosta siitä valmistettu aktiivihiili on myös erittäin kovaa ja hankausta kestävää. Tämä on tärkeä ominaisuus vedensuodattimissa, jotta vältetään hiilen hajoaminen ja suodattimen tukkeutuminen.

Silcarbon-Aktiivihiilet valmistetaan pääosin kookospähkinästä, kivihiilestä ja puusta. Jokainen näistä raaka-aineista antaa aktiivihiilelle omanlaisensa ominaisuudet ja niiden perusteella valitaan sopivin aktiivihiili kuhunkin käyttökohteeseen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Adsorptio

Adsorptiolla tarkoitetaan prosessia, jossa neste- tai kaasumaiset aineet kerääntyvät kiinteän aineen, esimerkiksi aktiivihiilen, pinnalle. Adsorbtioon eli aineiden kerääntymiseen vaikuttavat ns. 'Van der Waalsin voimat' eli dispersiovoimat.

Nämä ovat heikkoja molekyylien välillä vaikuttavia voimia ja niitä ilmenee, kun molekyylit ovat korkeintaan 0,3–0,4 nanometrin etäisyydellä toisistaan.

Erittäin suuren huokoisuuden ja sisäisen pinta-alan johdosta aktiivihiili on erinomainen ja tehokas adsoboiva materiaali. Se erottelee ja varastoi erityisesti orgaanisia aineita aktiivihiiltä ympäröivästä väliaineesta.

Aktiivihiiltä valmistetaan kolmessa eri muodossa
• Pulverina
• Rakeisena (hieno-, keski- ja karkearakeinen)
• Pellettinä

Pulverihiili

Pulverihiiltä käytetään nesteiden puhdistamiseen kemian-, lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Sitä käytetään menestyksellä myös vedenkäsittelyssä.

Silcarbon -pulverihiiltä valmistetaan kahdessa eri muodossa:
• Silcarbon TH90, joka on rakenteeltaan hienohuokoinen
• Silcarbon CW20, joka on rakenteeltaan karkeahuokoinen

Hienohuokoinen hiili soveltuu erityisesti mikrokokoisten epäpuhtauksien adsorbointiin, kuten kloorihiilivety-yhdisteet. Karkeahuokoinen aktiivihiili soveltuu erityisesti värin poistoon vedestä. Sopivan pulverihiilen ja prosessiparametrien (annostus ja vaikutusaika) määrittämiseksi kuhunkin käyttökohteeseen on suositeltavaa suorittaa koeajot laboratoriomittakaavassa.

Akva Filter Oy auttaa mielellään löytämään juuri Teidän tapaukseen oikean pulveriaktiivihiililaadun!

Rakeiset aktiivihiilet

Vedenpuhdistuksessa käytetään pääsääntöisesti hieno- ja keskirakeista aktiivihiiltä. Korkealaatuisella raemaisella aktiivihiilellä saavutetaan mahdollisimman pitkä käyttöaika vedensuodattimessa. Tällöin tarvitaan aktiivihiiltä, jolla on korkea tiheys ja aktivisuus. Hiilen pieni tuhka- ja vesipitoisuus tarkoittavat, että hiilessä on mahdollisimman paljon hiilimateriaalia ja korkea-aktiivista adsorbtiopintaa. Silcarbon-aktiivihiilillä on nämä mainitut ominaisuudet.

Tyypilliset analyysiarvot Silcarbon-raehiilille ovat:
Tiheys: 500 g/l
Tuhkapitoisuus: 3%
Vesipitoisuus: 5%
Jodiluku: 1000 mg/g

Jodiluku on aktiivihiilen aktiivisuuden mittari. Aktiivihiili, jolla on korkea jodiluku, voi adsorboida suuremman määrän epäpuhtauksia kuin hiili, jolla on alhainen jodiluku. Korkean jodiluvun aktiivihiilellä on myös pidempi käyttöikä. Kookospähkinästä valmistetut aktiivhiilet soveltuvat rakenteensa ansiosta erittäin hyvin pitkälle aktivoitaviksi ilman, että ne samalla haurastuvat ja sitä kautta rikkoutuvat suodattimissa.

Silcarbon-aktiivihiilet, joiden jodiluku on 1000 - 1200 mg/g ovat Silcarbon GmbH:n standardituotteita. Niiden lisäksi tuotanto-ohjelmaan kuuluvat agglomeroidut ja agglomeroimattomat kivihiilipohjaiset hiilet, kuten Silcarbon S835 ja S814. Puupohjaisena aktiivihiilenä Silcarbon valmistaa hiiltä tyyppimerkillä W48 ja palmusta valmistetaan Silcarbon P830 -hiiltä.

Pellettihiilet ja karkearakeiset aktiivihiilet

Näiden hiilien aiheuttama painehäviö suodattimessa on pieni ja ne ovat kovia rakenteeltaan, joten niitä käyteään pääsääntöisesti ilman puhdistuksessa. Huokoskoko ja -jakauma sekä hiilen aktiivisuus määrittävät näiden hiilien käyttökohteet.

Akva Filter Oy auttaa mielellään löytämään parhaan Teille soveltuvan vaihtoehdon ilman puhdistamiseen Silcarbon-tuoteperheestä.

Erikoishiilet

Impregnoidut aktiivihiilet. Aktiivihiiliin voidaan impregnoida erilaisia aineita ja sitä kautta valmistaa aktiivihiiliä hyvin erityisiin tarkoituksiin. Aktiivihiilen impregnoidaan yleensä jotain epäorgaanista ainetta.

Hopeaimpregnoituja hiiliä käyteään vedensuodattimissa estämään mikrobien kasvua.

Jodi-impregnoiduilla aktiivihiilillä poistetaan rikkivetyä biokaasusta.

Talousveden käsittely

Toimitamme aktiivihiiliä lukuisille vesilaitoksille talousveden käsittelyyn. Käytämme aktiivihiiliä myös omissa tuotteissamme. Kotitalouskäyttöön löydät aktiivihiilet verkkokaupastamme.

Yksi Silcarbon aktiivihiilten pääasiallisista käyttökohteista on nesteiden ja erityisesti veden käsittely.

Esimerkiksi pintaveden käsittelyssä jäännöshumus hiekkasuodatuksen jälkeen aiheuttaa makuhaittoja. Vedessä saattaa olla myös pieniä määriä liuottimia, hiilivetyjä ja halogenoituja hiilivetyjä.
Aktiivihiili poistaa nämä orgaaniset aineet vedestä adsorpoimalla ne hiilen suuren sisäisen pinta-alan avulla huokosiinsa.

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyn vaatimukset kasvavat koko ajan. Aktiivihiili on tärkeä osa myös ja apu jätevesien puhdistamisessa.

Autamme teitä mielellämme löytämään sopivan aktiivihiiliratkaisun käsittelyprosessiinne!

Hajun poisto ilmasta

Kaasun ja ilman puhdis-tukseen käytetään pääasiassa pellettihiiliä ja karkearakeisia hiiliä. Monet teollisuusprosessit tuottavat savua ja höyryjä, joissa on enemmän tai vähemmän myrkyllisiä aineita kuten esimerkiksi (kloorattuja)hiilivetyjä. Suurinta osaa näistä myrkyllisistä aineista ei saa päästää ulkoilmaan. Aktiivihiilen erinomaiset ominaisuudet hydrofobisen luonteensa kautta toteuttavat haitallisten aineiden adsorption.

Periaatteessa poistoilman käsittely olisi erotettava liuottimien talteenotosta kun puhutaan ilman puhdistuksesta. Tavallisesti luokittelu on ilmeisen selvä epäpuhtauden pitoisuuden ja määrän perusteella. Suuret määrät tekevät taloudellisesti mahdolliseksi poistaa liuottimet aktiivihiilestä ja ottaa ne talteen. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi strippausta höyryn avulla. Toisaalta alhaiset pitoisuudet tai sekoitukset eri haittaaineita, joita ei voida kierrättää, johtavat kertakäyttöisen pellettihiilen käyttöön.

Epäpuhtauden laadusta riippuen voi olla mahdollista puhdistaa käytetty aktiivihiili reaktivointilaitoksella ja palauttaa uudelleen käytettäväksi. Pellettihiili Silcarbon SIL 40, samoin kuin rakeinen Silcarbon C 46 sopivat täydellisesti poistoilman puhdistukseen. Pellettihiiltä Silcarbon SC 40 on käytetty menestyksellisesti korkean höyrystymislämpötilan omaavien liuottimien talteenottoon. Pellettihiili Silcarbon SC 44 on yksi korkealaatuisista aktiivihiilistä matala- tai keskiasteisen höyrystymislämpötilan omaavien liuottimien talteenottoon.

Laadun varmistus

Silcarbon -aktiivihiilien valmistusta ohjaa sertifioitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä.

Oman tuotantolaboratorion lisäksi tuotteiden laatua valvoo virallisesti hyväksytty ja riippumaton laboratorio. Näin varmistetaan jokaisen valmistuserän korkea ja tasainen laatu.

Hiilten analyysitodistus annetaan asiakkaillemme tarvittaessa.

Katso usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset