Usein kysytyt kysymykset

Kaivoveden tutkiminen ja suodattimen valinta?

Ennen vedensuodattimen valintaa kaivo- tai järvivedestä on tehtävä vesianalyysi. Vesilaboratorioilla on valmiita tutkimuspaketteja, joissa voi olla alueellisia painotuksia; esimerkiksi Pirkanmaan alueella on hyvä tehdä arseenimääritys ja Kymenlaaksossa taas fluoridi on monesti ongelma. Varsinkin Uudellamaalla ja porakaivoista muuallakin on suositeltavaa tehdä myös radon- ja uraanimääritykset.
Monella laboratoriolla on valmiiksi mietittynä tutkimuspaketteja ja uudesta kaivosta kannattaa aina tehdä mahdollisimman laaja analyysi.
Laboratorioita voi hakea hakukoneesta, esimerkiksi hakusanoilla ’kaivovesi laboratorio’ löytyy jo hyvä joukko laboratorioita.
Laboratorioista saa kysymällä ohjeet näytteen ottamisesta ja toimittamisesta tutkittavaksi.
Analyysin tuloksen voi toimittaa meille tarjouksen tekemistä varten sähköpostilla tai kuvaviestinä.

Toinen tärkeä tieto ennen valintaa on myös tietää käytön määrästä: kuinka paljon vuorokaudessa vettä suurin piirtein kulutetaan?
Perusmitoitus esimerkiksi omakotiasumisessa on 150 L/vrk/henkilö. Yleensä omakotitalojen suodattimet mitoitetaan noin 750 L/vrk kulutukselle.
Loma-asunnot ovat hieman haastellisempia kuin vakituiset asunnot, koska veden käyttö saattaa olla hyvinkin satunnaista, mutta kuitenkin runsasta vuorokausitasolla. Näin varsinkin, jos kohteessa on esimerkiksi kylpypalju, jonka vesi pitää suodattaa. Muutoinkin veden satunnainen käytöö on kaivonkin kannalta huomattavasti haasteellisempaa kuin omakotiasumisen jatkuva ja suhteellisen tasainen käyttö.

Kolmas suodattimen valintaan suuresti vaikuttava tekijä on käytettävissä oleva tila, joka monessa tapauksessa on rajallinen.

Kun yllä olevat tekijät ovat tiedossa, voidaan edetä tarjoukseen ja suodattimen valintaan.

 

Minkälaista huoltoa vedensuodatin vaatii?

Tyypillisimmät huoltotoimenpiteet vedensuodattimissa ovat suodatusmateriaalien, -patruunoiden tai -kalvojen vaihdot. Vaihtovälin tiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat kaivoveden laatu ja sen luontainen vaihtelu, suodattimen tyyppi ja veden käytön määrä. Suodattimen mukana tulee käyttöohjekirja, jossa on annettu ohjeelliset vaihtovälit.

UV-laitteisiin vaihdetaan UV-valoa tuottava lamppu yleensä vuoden käytön jälkeen.

Joskus on tarvetta vaihtaa myös tiivisteitä tai muita varaosia.
Näitä kaikkia voi tilata Akva Filter Oy:stä joko verkkokaupasta tai soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Ioninvaihtosuodattimiin toimitamme elvytyssuolaa erittäin kilpailukykyiseen hintaan, myös muihin kuin Akva Filter Oy:n toimittamiin suodattimiin.

Voiko suodattimen jättää mökille talveksi vaikka siellä ei ole lämmitystä?

Jotkin Akva Filter-suodatinmallit voi jättää talveksi mökille pakkaselle alttiiksi. Perusedellytys on, että suodattimeen tai sen putkistoihin ei jää vettä, joka voisi jäätyä ja aiheuttaa suodattimen vaurioitumisen.

Jos suodatin on tarkoitus jättää mökille talveksi pakkaseen, on se aina otettava huomioon suodatinta valittaessa.

Bakteerien poisto kaivovedestä?

Bakteerien pääsy kaivoon tapahtuu pintavesien valumisen tai kaivoon päässeiden ja sinne menehtyneiden pieneläinten johdosta.
Ensisijainen ratkaisu asiaan on kaivon puhdistus ja kunnostus.
Jos siitä ei löydy ratkaisua asiaan, voidaan bakteereja poistaa myös ns. UV-laitteilla. UV tulee sanasta ’ultravioletti’, joka on nimitys tietyn aallonpituuden omaavalle sähkömagneettiselle säteilylle. Kun bakteerit, virukset tai muut mikrobit saatetaan alttiiksi sopivan tehoiselle UV-säteilylle, niiden dna muuttuu ja ne menehtyvät.
Näin kaivon vesi saadaan myös bakteerien osalta talousvesikelpoiseksi.