Puhtaampaa kaivo- ja järvivettä kesämökilleLämpöeristetyn suodatinmallistomme suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti vapaa-ajanasuntojen tarve. Suurin osa kesämökeistä rakennetaan kunnallistekniikan ulkopuolisille alueille. Yleisimmät rengas- ja porakaivojen veden laatuongelmat voivat tällöin nousta usein yllätyksenäkin esiin. Talousvettä tehdään yhä useammin myös järvivedestä. Monet mökit varustetaan monipuolisesti ja vedenkulutus voi olla mökillä hetkittäin hyvin runsasta ja toisaalta ajoittain voi esiintyä pitkiäkin taukoja veden käytössä. Automaattisella vastavirtahuuhtelulla varustettu suodatin ei tällöin välttämättä ole mökkikäyttöön paras vaihtoehto, koska suodatin huuhtelee itseään ”turhan” usein ja huuhteluvesi voi kuormittaa jätevedenkäsittelyä. Oman vaatimuksensa asettavat myös käytettävissä olevat tilat. Teknistä tilaa on usein käytettävissä vain vähän isommissakin mökeissä ja asennustilaa joudutaan etsimään saunan lauteiden alta, kaapeista ja normaalista huonetilasta. Tarvitaan suodatin, joka pystyy tarvittaessa puhdistamaan suuria määriä vettä, omaa monipuoliset suodatusominaisuudet, mahtuuu pieneen tilaan ja eikä vaadi alituista huoltoa. Tähän haasteeseen vastaa Akva Filterin lämpöeristetty AF-C mallisto!
afc15
Suodatinsäiliöt ovat ruostumatonta terästä ja lämpöeristys säilyttää veden raikkaan viileänä!
AF-C 15 ja AF-C 60 RST/ 10 bar kaivo- ja järviveden laadun parantamiseen– Raudan – mangaanin – kuparin – radonin – raskasmetallien – orgaanisten aineiden – rikkivedyn – haju-, väri- ja makuhaittojen poistoon.- Erikoisvarustuksella myös arseenin poistoon, katso erillinen sivu AF-As 60 -suodattimestaKapasiteetit
– AF-C 15 Rst/ 10 bar 12 l/min, juomavedelle tai kun käytössä on yksi vesipiste (esim. suihku) kerrallaan
– AF-C 60 Rst/ 10 bar 27 l/min, kun käytössä on pesukoneet, suihku, wc jne…AF-C 15_nettikauppaTakuu
– 2 vuoden takuu suodattimen rakenteelle ja veden laadulleAsennus
– Esim. lauteiden alle, kaappiin tai keittiöön, pumpun ja painesäiliön jälkeen ennen lämminvesivaraajaa ( kaikki käyttövesi) tai kylmän veden linjaan (juomavesi). 

 

 

Mitat:                     AF – C 15              AF – C 60              AF – CV 60
Korkeus mm                590                     780                         890
Leveys mm                  320                     470                         470
Syvyys mm                  320                     470                         470

Huolto
– AF-C – mallin suodattimet toimivat ilman sähköä ja vastavirtahuuhtelua
– AF-CV on varustettu vastavirtahuuhtelulla, ei tarvitse sähköä
– Suodatusmateriaaliannoksen vaihto noin 15-150 m3:n välein, rippuen suodatinmallista ja raakaveden laadusta, AF-CV -mallilla vaihtoväli on pidempi. Ei muuta säännöllistä huoltoa! Suodattimen mukana tulee vesimittari, josta veden kulutusta on helppo seurata. AF-C 60 suodattimen suodatusmateriaalin yleisin vaihtoväli mökillä on 2-3 vuotta. Suodatusmateriaaliannos voidaan vaihtaa suodattimen ylä- ja alapäädyssä sijaitsevan luukun kautta.
– Suodatin on pakkasenkestävä ja se voidaan jättää talveksi kylmään tilaan. Suodatin on tällöin tyhjennettävä vedestä ja vesimittari on otettava pois.

Suodatusmateriaalit ja suodattimen toiminta
AF-C mallit ovat yhdistelmäsuodattimia, joissa käytetään isommista suodatinmalleistamme tuttuja, rautaa ja mangaania poistavia suodatusmassoja. Suodattimen sydämen muodostaa kuitenkin aktiivihiiliseos, johon epäpuhtaudet absorboituvat. Suodatusaineet ehkäisevät bakteerikasvustojen muodostumista suodattimeen ja parantavat veden hygieenistä laatua. Vaihdettavien suodatusmateriaaliannosten kapasiteetit ovat 15-30 m3 ja 100-150 m3, kun raakaveden laatu täyttää seuraavat kriteerit:

Rauta (Fe) < 2.5 mg/l, mangaani (Mn) < 0.4 mg/l, KMnO4 – luku < 25 mg/l, pH > 6.0

Raakaveden laadun ollessa yllä mainituissa rajoissa täyttää suodatetun veden laatu sosiaali-ja terveysministeriön hyvälaatuiselle yksityistalousvedelle asettamat laatuvaatimukset (STM:n asetus 401/2001):

Fe 0.0 – 0.4 mg/l, Mn 0.0 – 0.1 mg/l,
KMnO4 – luku < 20 mg/l, pH 6.5 – 9.5

AF-C ja AF-CV -suodattimet poistavat vedestä lisäksi haju-ja makuhaittoja, kuten porakaivoissa usein esiintyvä rikkivety. Pelkässä maku- ja hajuhaittojen poistossa suodatusmateriaaliannoksen suodatuskapasiteetti on yleensä normaalia korkeampi.

Jos olette hankkimassa suodatinta järviveden laadun parantamiseen tai radonin poistoon, pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Akva Filter Oy:n, jotta  suodattimen soveltuvuus käyttötarkoitukseenne voidaan varmistaa.

Suodatinta ei suositella asennettavaksi järviveteen, jonka tiedetään kärsivän leväongelmista.

AF-C 15 suodattimen esite >>> AF-C 15 suodatinesite

AF-C 60 suodattimen esite >>> AF-C 60 suodatinesite

<< Edelliselle sivulle