Arseeni on osassa Suomea kaivoveden laatua heikentävä metalli. Erityisesti arseenia esiintyy Pirkanmaan alueella, jonkin verran Länsi-Lapissa ja satunnaisesti muualla Suomessa.
Arseeni kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön hyvälle talousvedelle asettamiin laatuvaatimuksiin (STM asetus 401/2001), jonka mukaan arseenipitoisuus talousvedessä ei saa ylittää arvoa 10 µg/L.
Arseeni on karsinogeeninen aine, jonka vuoksi se kuuluu talousveden laatuvaatimuksiin.

Arseenin aiheuttamaa ongelmaa poistamaan Akva Filter on kehittänyt tehokkaan suodattimen: AF-As 60.

AF-As 60 suodattimen toimme markkinoille vuonna 2011 ja se on siitä lähtien toiminut todistetusti tehokkaana arseenin poistajana yksityistalouksissa sekä mm. matkailutiloilla.

AF-As 60 -suodatin ei vaadi muuta huoltoa kuin massojen vaihdon muutaman vuoden välein. Suodatin toimii myös ilman sähköä.
Käytetty suodatusaine voidaan hävittää talousjätteen mukana.

AF-As 60 -suodattimen esite löytyy tämän linkin takaa: >> AF-As 60 esite