Kuvia eräistä toimittamistamme laitteistoista vesilaitoksille ja vesiosuuskunnille:

1.) Vesiosuuskunta Pohjois-Pohjanmaalla:
– vedenkulutus 47 m3/vrk
– raudan ja mangaanin poisto sekä neutralointi ja syövyttävyyden poistaminen

– laitteisto 2 kpl AF-A 1000 -painesuodattimia
automaattisella vastavirtahuuhtelulla

– lisäksi asennettu AF-UV 480 LCD uv-laite veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi, kuva alla

AF-UV_480_LCD

—————————————————————————————————————–

2.) Vesiosuuskunta Keski-Suomessa:
– mitoituskulutus 30 m3/vrk
– pH:n korotus ja syövyttävyyden poisto

– laitteisto 3 kpl AF-500
– suodattimet toimivat jatkuvalla vastavirtaperiaatteella

– alavesisäiliö 20 m3 / KWH
– pumput ja automatiikka ELSA-iX / Grundfos

– suodattimet, paineenkorotuspumput sekä UV-C
-sterilisaattori mökin sisällä, alavesisäiliö mökin alla

————————————————————————————————————–

3.) Kunnan vedenottamo Keski-Suomessa:
– mitoituskulutus 270 m3/vrk
– kalkkikivialkalointi ja pH:n korotus, mangaanin poisto

– laitteisto 2 kpl AF-2600
– manuaalinen vastavirtahuuhtelu, varaus automatisoinnille

—————————————————————————————————————–

4.) Vesiosuuskunta Keski-Suomessa:
– mitoituskulutus 200 m3/vrk
– alkalointi ja raudan sekä happamuuden poisto

– laitteisto 2 kpl AF-1000
– manuaalinen vastavirtahuuhtelu

———————————————————————————————————————-

5.) Vesiosuuskunta Satakunnassa:
– mitoituskulutus 16,5 m3/vrk
– neutralointi ja happamuuden poisto

– laitteisto 2 kpl AF-500-N neutralointisuodattimia
– toiminta jatkuvalla vastavirtaperiaatteella
– ei vastavirtahuuhtelua

——————————————————————————————————————

6.) Vesiosuuskunta Pohjois-Karjalassa:
– mitoituskulutus 35 m3/vrk
– neutralointi ja raudan sekä mangaanin poisto

– laitteisto 2 kpl AF-A 500
– automaattinen vastavirtahuuhtelu molemmissa suodattimissa

—————————————————————————————————————-

7.) Kunnan vedenottamo Keski-Suomessa:
– mitoituskulutus 150 m3/vrk, huippukulutus 15 m3/h
– pH:n korotus, raudan ja mangaanin poisto

2 kpl AF-A 1300
– automaattinen vastavirtahuuhtelu

—————————————————————————————————————–

8.) Kunnan vedenottamo Pohjois-Pohjanmaalla

– mitoituskulutus 150 m3/vrk, huippukulutus 10 m3/h
– laitteisto 2 kpl AF-A 1600 automaattisella vastavirtahuuhtelulla
– raudan ja mangaanin poisto
– kalkkialkalointi ja pH:n korotus

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————–

9.) Vesiosuuskunta Pohjois-Savossa

– mitoituskulutus 120 m3/vrk

– laitteisto 1 kpl AF-1300 jatkuvalla vastavirtaperiaatteela
– kalkkialkalointi ja pH:n korotus

AF-N 1300_kuva nettiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————

10.) Vesiosuuskunta Etelä-Pohjanmaalla

– kulutus 20 m3/vrk
– suodatinlaitteisto 1 kpl AF-A 1300
– toimitukseen kuului myös Grundfos -porakaivopumppu ja taajuusmuutaja
– raudan ja mangaanin poisto sekä pH:n korotus

AF-A 1300_kompura

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————-

11.) Tislaamo

Virtaama noin 20 m3/vrk. Järviveden suodatus, jossa alhainen pH, mangaani sekä humusta.
Toimitettu laitteisto 2 kpl AF-A 1300 -painesuodattimia sekä UV-laite bakteerien poiston varmistamiseksi

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————-

12.) Vesiosuuskunta Pohjanmaalla

Mitoitusvirtaama 7 m3/h. Raudan, mangaanin ja syövyttävyyden poisto sekä pH:n korotus.
Laitteisto 2 kpl AF-A 1300 -painesuodattimia automaattisella vastavirtahuuhtelulla.

——————————————————————————————————————-

13.) Kunnan vedenottamo Kainuussa

Mitoitusvirtaama 450 m3/päivä.
Veden alkalointi: alhaisen pH:n nosto ja syövyttävyyden poistaminen.
Raakaveden pH 6.5 – 7.0.
Toimitettu laitteisto: 3 kpl AF-N 1600 / 6 bar / 1600 litraa alkalointisuodattimia
Toimitukseen kuului asennus sekä liittäminen kaivolinjaan ja lähtevän veden verkostoon.

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

14.) Kunnan vedenottamo Etelä-Suomessa

Mitoitusvirtaama 1000 m3/päivä
Raudan ja mangaanin poisto sekä pH-arvon korotus
Toimitettu laitteisto: 3 kpl AF-A 3200 / 10 bar / 3200 litraa painesuodattimia huuhteluautomatiikalla logiikkaohjauksineen

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————

 << Paluu edelliselle sivulle